پیدا

ع روز وب سایت "نشنال جئوگرافی"

درخواست حذف اطلاعات

ع روز نشنال جئوگرافیک یک ماهیگیر محلی را در حال جمع آوری تورهای ماهیگیری اش در سواحل فوجیان چین نشان می دهد. ماهیگیری بخش بزرگی از اقتصاد مردمان این منطقه را تشکیل می دهد.