پیدا

تصاویر برگزیده سردبیر نشنال جئوگرافیک

درخواست حذف اطلاعات

تصاویر برگزیده سردبیر نشنال جئوگرافیک (دیوید لی) از ع های ارسالی عکاسان سراسر جهان را می بینیم. تیرایاک سا ری تاوی از تایلند / بر فراز تچه کینگ گ در جاوه اندونزی