پیدا

برترین تصاویر خبری از سراسر جهان

درخواست حذف اطلاعات

"سارا مالالی" نخستین اسقف زن منصوب شده کلیسای جامع "سنت پاول" لندن به رسم آیینی هنگام نخستین ورودش به عنوان اسقف جدید کلیسا، با عصا به در می کوید.