پیدا

ع روز نشنال جئوگرافیک

درخواست حذف اطلاعات

ع روز نشنال جئوگرافیک یک فیل را در حال نظافت بدنش با پاشیدن خاک بر روی آن در پارک ملی چُبی (chobe national park) بوتسوانا نشان می دهد.